En samarbejdsprojekt om flora og fauna

Biavlerforeningen støtter projektet Faunastriber 2023

Malt Herred Biavlerforening støtter op om landbrugets projekt Faunastriber. Faunastriberne skal øge fødegrundlaget og leversteder for en lang række arter i landbrugslandet.
Vi deltager derfor i arbejdsgruppen sammen med landbruget og en række andre lokale grønne organisationer. Projektet støttes økonomisk af Vejen Kommune, hvilket bl.a. dækker frøindkøb.

I 2022 nåede man 11,4 km faunastriber i Vejen Kommune. 

Vi biavlerne forsøger igen i år at få adgang til en mængde restfrø fra sidste års projekt. Ideen er at vi får lavet en stort antal mindre udplantninger via vores biavler netværk. Altså mange mindre udplantninger, som så kan inspirere til deltagelse i Fauna Stribe projektet. Vi kontakter vores med-lemmer i maj månede for at aktivere denne frøpulje.

Læs meget mere om projektet og frøblandingen på http://www.faunastriber.dk/ Her kan du også tilmelde dig projektet.

Følg også Faunastriber på Facebook

Her var der i 2019 faunastriber via biavlerforeningen

På kortet ses de steder hvor der var mindre og lidt større udplantninger til gunst for de vilde bier og dyrevildtet.

Vi uddelte i 2019 frø til 25-30 faunastriber.

Sådan sår du frøene

Nogle af jer har nu afhentet frø og nu skal der bare ventes til sidst i april, primo maj for, at jordtemperaturen kommer højt nok op.

Der skal udsåes tyndt. Der skal bare 40 gram frø til pr. 100 kvadrat meter.

Udsåningsstykket skal være jordbehandlet, så konkurrencen med de tidligere "afgrøder" / græs / ukrudt bliver så lille som muligt.

Du udsår let ved at blande den lille frømængden op i en større mængde sand og så håndsprede den ud over arealet. Herefter river du stykket og slutter af med en let tromling, så frøene presses lidt ned i jorden. Så er der jordkontakt.

Er jordtemperatur høj nok og fugtigheden den rigtige, så skulle spiringen begynde hurtigt derefter.

Sidste års tørke var en hindring for de små spirende frø og det sammen effekt kan en for lille jordtemperatur have.

Vi udsender et så-startskud, baseret på anbefalinger fra landbruget.