Arrangementer

Biaktiviteter 2022/2023

Forårs eftersyn i skolebigården

Lørdag d. 19. Marts 2023: Overvejende for 1. års biavlere+ forrige års "nybegyndere"

Foretager vi årets aller-første "rigtige" eftersyn i skolebigården.( Hvis vejret tillader det).

Vi ser om bierne har overlevet vinteren? Er bifamilierne store nok? Biernes foderstand, og hvad gør vi hvis bierne ikke har foder nok?Vi sikrer at bierne kan komme ud af flyvesprækken. Hvad kan vi gøre for at "peppe" bidronningen lidt op? og hvad kan vi gøre hvis bifamilien er "alt for lille"

Planlægger: Ejvind 

Bisløjd

Et projekt fra sidste vinter.

Du kan fremstille bi-materiel, eller kom til en god bisnak.

Vi giver en kop kaffe/ forfriskning.

Tid: onsdage i dec,  jan, feb, marts, kl. 18.30/  Sted: Skolegade 2, Brørup.

Ønsker du selv at fremstille bimateriel, f.eks. magasiner, rammer, aflæggerkasser m.m. er der rådgivning og værktøj til rådighed.

Pris: Du betaler eget materialeforbrug.

Planlægger: Carsten Vikjær, tlf. nr.: 40289306

Åbent bigård i skolebigården

Lørdag d. 18. juni 2021: Åbent bigård i skolebigården - ( fra kl. 13 til kl. 16).

Malt Herreds biavlerforening inviterer i samarbejde med Naturskolen på Sønderskov til:

Honningslyngning, hvor alle er velkomne, får lov til at deltage i processen omkring honningslyngning. Der er tændt bål, hvor I selv får lov til at bage pandekager, som kan spises med nyslynget honning! I skal også smage jordbær med nyslynget honning!

Hvis vejret tillader, kan vi "gå ned i en bifamilie" Hvordan ser en normal bifamilie ud? vi ser på bi-larverne og prøve at finde bidronningen, hvordan ses forskel på arbejderbier og droner?

Arrangementet er gratis, og der kan købes øl, vand og kaffe.