Arrangementer

Biaktiviteter 2023

Forårs eftersyn i skolebigården

Lørdag d. 18. Marts 2023, kl. 14-16: Overvejende for 1. års biavlere+ forrige års "nybegyndere"

Foretager vi årets første "rigtige" eftersyn i skolebigården.( Hvis vejret tillader det).

Vi ser om bierne har overlevet vinteren? Er bifamilierne store nok? Biernes foderstand, og hvad gør vi hvis bierne ikke har foder nok?Vi sikrer at bierne kan komme ud af flyvesprækken. Hvad kan vi gøre for at "peppe" bidronningen lidt op? og hvad kan vi gøre hvis bifamilien er "alt for lille"

Planlægger: Ejvind 

Bisløjd

Et projekt fra sidste vinter.

Du kan fremstille bi-materiel, eller kom til en god bisnak.

Vi giver en kop kaffe/ forfriskning.

Tid: onsdage i dec,  jan, feb, marts, kl. 18.30/  Sted: Skolegade 2, Brørup.

Ønsker du selv at fremstille bimateriel, f.eks. magasiner, rammer, aflæggerkasser m.m. er der rådgivning og værktøj til rådighed.

Pris: Du betaler eget materialeforbrug.

Planlægger: Carsten Vikjær, tlf. nr.: 40289306

1. aften i Årets gang i skolebigården

Torsdag d. 27. april 2023, kl. 18.30 til ca. 21.30

Årets kursister følger pasningen af bierne i vores skolebigård. Herefter hver torsdag til og med 31. august (dog ikke 18. maj).

Bigårdsbesøg hos Karen og Nicolai

Fredag d. 12. maj 2023, kl. 18.30 til ca. 21.30

Vi besøger Karen og Nikolai´s bigård på Grydagervej 3, 6600 Vejen. Vi ser og hører om deres biavl og nyttehave m.m.


Vi samles kl. 19 og går en tur rundt i haven. 


Malt Herreds Biavlerforening serverer herefter kage og en øl/vand, og der kan laves snobrød over bål i haven.


Arrangementet vil foregå ude, evt. under halvtag.


Tilmelding senest den 8. maj til Karen på:nikkolajsen@gmail.com


Produktion af småfamilier

Torsdag d. 8. juni 2023 kl. 18.30

Vi producerer et par bifamilier og snakker om hvordan det bedst lykkedes. Vi har indkøbt et par jomfru dronninger eller dronningeceller til formålet. Det foregår i skolebigården og tilmelding til Ejvind.

Honningslyngning i skolebigården

Lørdag d. 10. juni 2023, kl. 8-12

Vi fratager honningtavlerne i bifamilierne og slynger årets første honning. Der er kaffe/rundstykker ca. kl. 10.00.  Ejvind, Thomas og Flemming står for dagen.

Åbent bigård i skolebigården

Lørdag d. 17. juni 2023: Åbent bigård i skolebigården - ( fra kl. 13 til kl. 16).

Malt Herreds biavlerforening inviterer i samarbejde med Naturskolen på Sønderskov til:

Honningslyngning, hvor alle er velkomne, får lov til at deltage i processen omkring honningslyngning. Der er tændt bål, hvor I selv får lov til at bage pandekager, som kan spises med nyslynget honning! I skal også smage jordbær med nyslynget honning!

Hvis vejret tillader, kan vi "gå ned i en bifamilie" Hvordan ser en normal bifamilie ud? vi ser på bi-larverne og prøve at finde bidronningen, hvordan ses forskel på arbejderbier og droner?

Arrangementet er gratis, og der kan købes øl, vand og kaffe.

Sommerhonningen høstes

Lørdag d. 29. juli 2023, kl. 8-12

Vi høster og slynger honningen i skolebigården, samt giver bierne den første vinterfodring.

Generalforsamling

Onsdag d. 27. september 2023, kl. 19.30 til ca. 22.00

Foregår i Riddelsalen på Sønderskov Museum. 

Honning Gourmet middag

Fredag d. 6. oktober 2023, kl. 18.00 til ca. 22.00

Preben Madsen laver en lækker honninginspiret Gourmet til os. Ydereligere info følger.