Biavler begynderkursus 2024

Begynderkursus i Malt Herred Biavlerforening 2024

Begynderkursus i Malt Herred Biavlerforening

Malt Herreds Biavlerforening afholder begynderkursus for nye biavlere.

Den teoretiske del afvikles overvejende over 5 aftener, hvor vi tager udgangspunkt i det pensum der er udarbejdet af Danmarks Biavlerforening, og tilpasset de lokale forhold.

Har du interesse i/ for bierne og biernes forunderlige liv,  livsførelse, bi-sygdomme, og biernes pasning, så tilmeld dig. Allerede 1. år kan du selv passe et par bifamilier,  få dit egen honning og du ved lidt om honningens behandling . Hvor får vi egentlig bierne fra?

Vi sætter fokus på "biernes fødegrundlag" samt vigtigheden af, at planterne omkring os bliver bestøvet. Gennemgang af de forskellige stade- og rammetyper. 

Første teoriaften: torsdag d. 14. marts kl. 19.00 til ca. kl. 21.30

De efterfølgende teoriaftner:Torsdag d. 2. marts, 4. april, 11. april og 18. april fra  kl. 19- 21.30.

Sted: Sønderskov slot (Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup).

Efterfølgende inviteres til "Årets gang i bigården" med udgangspunkt i skolebigården/ havehuset  i folkehaven ved Sønderskov Slot, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup.

Pris: 500,- kr. incl. kontingent til lokal­foreningen.

Tilmelding til: Ejvind Andersen e-mail: elander@stofanet.dk / evt. mobil nr.: 23233220

Tilmelding senest: søndag d. 11.03.2023.

Efterfølgende tilbydes  kursisterne, at følge årets gang i skolebigården.

Første torsdag den 25. april kl. 18.30 (herefter hver torsdag aften kl. 18.30).

Sidste aften i skolebigården: torsdag d. 23. august.

Kurset omfatter:

  • ”udvintring” af bierne og Biernes pasning.
  • Honningfratagning, – slyngning og honningens behandling.
  • Nye småfamilier. Vi lave nogle nye bifamilie, som  kan købe.
  • Bidronningen, hvor kommer bidronningen fra?Hvordan skaffer vi rolige bier?
  • Forebyggelse af bisygdomme.(Vi ser på nemt-kendelige bi-sygdomstegn, og hvad gør vi så)
  • Indvintring og varroabehandling.

Vi tilstræber at "vi i fællesskab" laver nogle bifamilier, som nybegynderne kan købe.

Vi har også bifamilier med gode produktionsdronninger, der kan købes i foråret 2024.

Vi udleverer det nødvendige kursusmateriale og har bidragter til de, der ønsker at deltage i åbent bigård / årets gang i skolebigården.