Biavler menu

Bi links

Du kan logge ind og/eller oprette dine bigårde i det centrale bigårdsregister og udfylde digitale flytteattester.

Masser af nyttig viden og gode tips til dig som biavler.

Her ligger foreningens bigård

Skal du flytte dine bier eller har du mistanke om bisygdomme, så kontakt den lokale biinspektør. Find din lokale inspektør her.

Vores aktive naboforening :-)