Biavler menu

Generalforsamling

Generalforsamling onsdag den 27. september 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Malt Herred Biavlerforening.

Onsdag d. 27. september 2023 kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af Formanden senest en uge før generalforsamlingen).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg
Bestyrelsen: på valg er Kurt Oxlund (genopstilller ikke) og Karen Wichmann (genopstiller)

Suppleant: Valg af suppleanter

Revisor: på valg er Jens Larsen

9. Eventuelt

Vi skal have kåret årets honning, så husk et par glas honning til bedømmelsen. Honningen skal have edikette på der opfylder lovgivning. (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Vi slutter med et par stykker smørrebrød og kaffe. Af hensyn til bestilling af smørrebrød, så send lige en sms til Ejvind Andersen senest den 23. september at du deltager.

Vel mødt.

Bestyrelsen