Sidste nyt

Bisløjd onsdag den 8/2  kl. 18.30

Kom frisk og deltag i vores bisløjd i sløjdlokalet på Brørup Skole. Der er varm kaffe på kanden.

Vi tråder og laver nye rammer og magasiner. 

Tema aften i Vamdrup med Tonny Tychsen

Torsdag den 9. februar kl. 19

Efterskolen på Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

Vamdrup biavlerforening inviterer til temaaften med Tonny Tychsen som oplægsholder.


Tonny vil fortælle om:

  • Vinter og forårs fodring
  • Årshjul
  • Lave nye familier
  • Yngelleje i ét magasin


Derudover vil der være en åben afdeling med spørgsmål og samtale om hvad der ellers kan under og udfordre os i vores biavl

Deltagerpris: kr. 20 inkl. kaff/the.

Husk kontanter. Der kan ikke mobilpayes.

Tilmelding ikke nødvendig

Stadevægt i skolebigården

Vi har koblet os på et 3 årigt DBF projekt hvor to af vores bifamilier skal følges intensivt mht. honning indtag, pollenindsamling og varroatryk. 

Derfor kan du nu følge honning indtaget i en familie i skolebigården. Find Vejen vægten på https://www.mybees.buzz/

Vægtdata opdateres 4 gange i døgnet.

Vi vil løbende informere, når vi får resultater fra undersøgelsen.

Husk at registrere dine bigårde i CBR

Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

EU’s nye dyresundhedslov er trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system. Registreringen skal sikre, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal forbygge eller bekæmpe et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen.

Er du ikke allerede registreret i CBR, så kan du gøre det på: https://cbr.pdir.dk

Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk.

Du kan endvidere finde vejledninger og videoinstruktioner til CBR her.

Nu er det obligatorisk at registrere dine bigårde i CBR

Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

EU’s nye dyresundhedslov er trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system. Registreringen skal sikre, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal forbygge eller bekæmpe et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen.

Er du ikke allerede registreret i CBR, så kan du gøre det på: https://cbr.pdir.dk

Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk.

Du kan endvidere finde vejledninger og videoinstruktioner til CBR her.