Sidste nyt

Juleafslutning lørdag den 9. December

Vi afholder juleafslutning for vores medlemmer den 9. december kl. 13 - 15. Vi mødes i skolebigården hvor foreningen serverer æbleskiver, gløgg, øl/vand. Er vejret tørt så bliver vi udendørs og tænder et varmt bål. 

Hvis vejret tillader det, så laver vi oxalsyredrypning i skolebigården.

Vi tilbyder udlevering af oxalsyre sukkervand til kursister fra 2022 og 2023 (Op til maks. 10 bifamilier). Send sms eller mail til Ejvind senest torsdag den 7. december, med angivelse af antal bifamilier.


Vi ses til et par hyggelige timer i Skolebigården.


Bisløjd 2024

Opstart 10. januar 2024, kl. 19.00


Herefter onsdage i jan, feb, marts, kl. 19.00

Sted: Sløjdlokalet på Skolegade 2, Brørup.

Du kan fremstille bi-materiel, eller kom til en god bisnak. Vi giver en kop kaffe/forfriskning.

Ønsker du at fremstille, f.eks. magasiner, rammer, aflæggerkasser m.m. er der rådgivning og værktøj til rådighed.


Pris: Du betaler eget materialeforbrug.

Planlægger: Carsten Vikjær, tlf. nr.: 40289306

Stadevægt i skolebigården

Vi har koblet os på et 3 årigt DBF projekt hvor to af vores bifamilier skal følges intensivt mht. honning indtag, pollenindsamling og varroatryk. 

Derfor kan du nu følge honning indtaget i en familie i skolebigården. Find Vejen vægten på https://www.mybees.buzz/

Vægtdata opdateres 4 gange i døgnet.

Vi vil løbende informere, når vi får resultater fra undersøgelsen.

Husk at registrere dine bigårde i CBR

Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

EU’s nye dyresundhedslov er trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system. Registreringen skal sikre, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal forbygge eller bekæmpe et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen.

Er du ikke allerede registreret i CBR, så kan du gøre det på: https://cbr.pdir.dk

Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk.

Du kan endvidere finde vejledninger og videoinstruktioner til CBR her.