Biavler menu

Arrangementer

Biaktiviteter 2021/2022

03.09.2022: Bigårdsbesøg af lyngbierne i Grærup (og hører forhåbentlig kronhjortene i brunst)

 Vi ser lyngheden/ - bierne i Grærup, samt flere spændende oplæg.

21.09.2022: MHBF - generalforsamling.                            (kl. 19. 30 - ca 22)

07.10.2022: Honninginspireret gourmet. 

Spisearrangement i Herregårdskælderen på Sønderskov for foreningens medlemmer, deres familier og venner. Kuvertpris 300 kr pr. person. Indbetaling til Mobilpay BOX 4011XP og tilmelding på sms til Ejvind Andersen. Sidste frist for tilmelding og betaling den 30-09-2022. Yderligere info udsendes i september.              (Kl. 18 - ca. 22)

Bisløjd opstart onsdag den 9. november 2022. Mere info følger i oktober. Sted: Sløjdlokalet på Skolegade 2, Brørup


10. december 2022:  Juleafslutning og Oxalsyredrypning i skolebigården  (kl. 14 - ca. 16). Foreningen giver en kop gløgg og æbleskiver.

Derudover deltager vi selvfølgelig i alle relevante Sønderskov-aktiviteter!

Bisløjd

Et projekt fra sidste vinter.

Du kan fremstille bi-materiel, eller kom til en god bisnak.

Vi giver en kop kaffe/ forfriskning.

Tid: onsdage i dec,  jan, feb, marts, kl. 18.30/  Sted: Skolegade 2, Brørup.

Ønsker du selv at fremstille bimateriel, f.eks. magasiner, rammer, aflæggerkasser m.m. er der rådgivning og værktøj til rådighed.

Pris: Du betaler eget materialeforbrug.

Planlægger: Carsten Vikjær, tlf. nr.: 40289306

Juleafslutning og oxalsyredrypning

Lørdag d. 10. december 2022 kl. 14.00.

Juleafslutning og Oxalsyredrypning af Sønderskov-bierne 

ALLE foreningens medlemmer er velkomne!

Oxalsyredrypning demonstreres for nye og gamle kursister

Vi mødes i havehuset, hvor vi får en snak om bierne, og hvorfor vi oxalsyre-drypper lige nu.

Nye biavlere bedes give besked om hvor mange bifamilier de har, og I får så en passende mængde oxalsyre-sukkervand med hjem til "egendrypning" (I husker nok: 3-3,5 ml. pr. tavlegade).Skal du bruge oxalsyre send sms til Ejvind 23233220, senest 5. december.

Tilmelding Juleafslutning pr SMS senest 5. december til Lea 28343350 eller Flemming 416867598. 

Forårs eftersyn i skolebigården

Lørdag d. 19. Marts 2021: Overvejende for 1. års biavlere+ forrige års "nybegyndere"

Foretager vi årets aller-første "rigtige" eftersyn i skolebigården.( Hvis vejret tillader det).

Vi ser om bierne har overlevet vinteren? Er bifamilierne store nok? Biernes foderstand, og hvad gør vi hvis bierne ikke har foder nok?Vi sikrer at bierne kan komme ud af flyvesprækken. Hvad kan vi gøre for at "peppe" bidronningen lidt op? og hvad kan vi gøre hvis bifamilien er "alt for lille"

Planlægger: Lars og Ejvind (pris: gratis)

Åbent bigård i skolebigården

Lørdag d. 18. juni 2021: Åbent bigård i skolebigården - ( fra kl. 13 til kl. 16).

Malt Herreds biavlerforening inviterer i samarbejde med Naturskolen på Sønderskov til:

Honningslyngning, hvor alle er velkomne, får lov til at deltage i processen omkring honningslyngning. Der er tændt bål, hvor I selv får lov til at bage pandekager, som kan spises med nyslynget honning! I skal også smage jordbær med nyslynget honning!

Hvis vejret tillader, kan vi "gå ned i en bifamilie" Hvordan ser en normal bifamilie ud? vi ser på bi-larverne og prøve at finde bidronningen, hvordan ses forskel på arbejderbier og droner?

Arrangementet er gratis, og der kan købes øl, vand og kaffe.