Biavler menu

Sidste nyt

Husk Gourmet aften. Tilmelding senest 30. September.

Fredag den 7. Oktober 2022 kl. 1800

Gourmetaften, i Herregårdskælderen på Sønderskov Herregaard, Sønderskovgaardsvej 2, 6650 Brørup.

Byd ægtefællen på en hyggelig aften i bivenners lag, hvor kokken Preben Madsen forkæler dine smagsløg. Pris: kr. 300,- per person.

Foreningstur til Lyngbierne i Grærup m.m.

Vi afholder foreningstur den lørdag den 3. september. Denne gang vil vi udover tur til bierne kombinere muligheden for at besøge det nyåbnede Flugt Museum i Oksbøl og afslutningsvis vil vi kigge og lytte til kronhjortene.

Vil man ikke med på museum, så kan man koble sig på turen fra frokosten ved Præstesøen 

Programmet er:

09:00 Vi mødes ved det nyåbnede Flugtmuseum i Oksbøl, Præstegårdvej 21, Oksbøl.  https://goo.gl/maps/F59wcf2ExHouZiVJ9. Entre vokne 145 kr, børn gratis.

Se mere info på https://flugtmuseum.dk/

12:00 Frokost ved Præstesøen i Oksbøl, P-pladsen ved Præstegårdsvej, https://goo.gl/maps/XXQxE9CSaGFdWqPF7

Medbring selv en frokostkurv og foreningen giver en øl/vand og kaffe)

13:30 Besøg ved Carsten Vikærs Lyngbier i Grærup.

15:30 Gå tur fra Grærup Havvej ud gennem klitterne til Grærup Strand 

17:30 Grillpølser, kartoffelsalat, flutes ved Grærup Fiskesø

19:00 Kronhjort kig fra Kærgårdvej, inden hjemturen.

Tilmelding til Flemming Sørensen senest mandag den 29. August. SMS til 41685798.

Vi ses.

Honning pandekager og jordbær

På lørdag den 18. juni kl. 13-17 er der åben i Skolebigårde og vi demonsterer honningslyngning, samtidig med at Sønderskov Museum sørger for bål og pandekage bagning.  Det er en rigtig hyggelig tradition, så brug lejligheden til at tage børn og børnebørn med, samt venner og familie med på et par timers hygge på Sønderskov.

Vi fortæller også gerne om det nye projekt som skolebigården er kommet med i.

Vel mødt.

Bigårds besøg hos Lea og Inga Filtenborg

God opbakning til bigårdsbesøget i mandags den 30. Maj hos Lea og Inga's bier og bigård. En flot rundvisning i bigård, køkkenhaven, skoven, sø og eng. Her savner hverken bier eller beboere mad fra naturens bord.

Afsluttede i slyngerum/slyngelstuen med en grillpølse efterfulgt af kaffe og kage.

Sådan en mandag aften går hurtigt og tak for flot fremmøde.

Bestyrelsen

Lea og Inga`s bistader med "overbygning" så der er plads til ekstra magasiner.

Stadevægt i skolebigården

Vi har koblet os på et 3 årigt DBF projekt hvor to af vores bifamilier skal følges intensivt mht. honning indtag, pollenindsamling og varroatryk. 

Derfor kan du nu følge honning indtaget i en familie i skolebigården. Find Vejen vægten på https://www.mybees.buzz/

Vægtdata opdateres 4 gange i døgnet.

Vi vil løbende informere, når vi får resultater fra undersøgelsen.

FOREDRAG 23. marts med Flemming Vejnæs (DBF)

Onsdag den 23. marts.

Bæredygtig og rentabel biavl

Onsdag den 23. marts kl. 19.00

Ålbæk Forsamlingshus, Ålbæk Møllevej 12, 6740 Bramming

Danmarks Biavlerforenings Flemming Vejsnæs besøger os for at fortælle om aktuelle emner, som har betydning for vilkårene for at drive vores biavl og producere honning på en bæredygtig og rentabel måde.

Deltagerpris: kr. 100,- inkl. kaff/the og franskbrødssnitter.

Øl og vand kan købes (kr. 10,-).

Husk kontanter. Vi tager ikke MobilePay.

Tilmelding til Kristian Friis Nielsen  (senest den 20. Marts ). Mobil 2180 6616

Bisløjd opstart 2022

Vi fortsætter bisløjd i sløjdlokalet på Brørup skole, Skolegade 2, 6650 Brørup. (Indgang ved gavlenden mod nord)

> Hver onsdag fra d. 12. Januar kl. 18.30 til kl. 22

> Carsten Vikær er tovholder.

> Vi kan udmærket have et enkelt (eller 2) trugstade(r). stående, men ellers bliver vi nødt til at tage mindre arbejder med hjem hver gang.

> Der er mulighed for at lave kaffe i lokalet, og der er mange høvlebænke.

> Vi slutter med udgangen af marts 2022.

> Parkering foran skolen ud til Skolegade.

Vi ses. Tilmelding ikke nødvendig. 

Bestyrelsen har afholdt 1. møde

Bestyrelsen har afholdt det konstituerende bestyrelsesmøde og fordelt posterne således:

Ejvind fortsætter som formand, Karen Wichmann bliver næstformand, Flemming fortsætter som kasserer, Kurt sekretær og Lars 2. sekretær. Vores ny suppleant Lea Filtenborg deltog også på mødet og inviteres til kommende bestyrelsesmøderne. Kontakt oplysninger på bestyrelsen er opdateret her på hjemmesiden.

Der blev også planlagt biaktiviteter til den kommende sæson. Se disse under biaktiviteter.

Sæt allerede kryds i kalenderen den 11. december kl. 14-16. Juleafslutning i skolebigården. Foreningen er vært om en kop gløgg og lidt æbleskiver i havehuset. Dette er for alle medlemmer. Tilmelding på sms til Flemming eller Lea, senest 5. december.

Samtidig uddeles til 1. års biavlerne oxalsyre til drypning af egne bier og en introduktion til oxaksyrebehandlingen vises i bigården. Er du 1.års biavler og ønsker oxalsyre til dine bier, så send sms til Ejvind med navn og antal bifamilier. Også senest 5. december.

Bisløjd plejer at være vores populære vinteraktivitet. Vi er blevet godkendt som folkeoplysende forening i Vejen Kommune og kan nu booke offentlige lokaler. Vi afsøger om der skulle være nogle sløjdlokaler vi kunne bruge til vores bisløjd. Nyt herom følger. 

Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår. 

Vi ses den 11. december 

God tilslutning til bigårdsbesøget med planter og bitema

En rigtig god tilslutning og masser af bi- og plantesnak over grillpølser og kaffetår.

Og så var vi heldige med august vejret.

Tak for den gode opbakning  🙂

Nye regler for honningsalg

Fra den 21. april i år kan biavlere afsætte deres honning uden mængdebegrænsning til detail- og engrosvirksomheder i hele Danmark. Har man tidligere været registreret hos Fødevarestyrelsen, vil denne registrering blive afregistreret hos Fødevarestyrelsen. Samtidig kan biavlere afsætte små mængder af deres honning ved stalddørssalg til endelige forbrugere uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Nu er det obligatorisk at registrere dine bigårde i CBR

Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

EU’s nye dyresundhedslov er trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system. Registreringen skal sikre, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal forbygge eller bekæmpe et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen.

Er du ikke allerede registreret i CBR, så kan du gøre det på: https://cbr.pdir.dk

Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk.

Du kan endvidere finde vejledninger og videoinstruktioner til CBR her.

Fra en arbejdsdag i skolebigården 2019

Tappespand holder i produktion

Holder til tappespand tager form
Holder til tappespand tager form
Trugstader gøres klar til ny maling
Trugstader gøres klar til ny maling
Rammestabler i værkstedet
Rammestabler i værkstedet

Holder til tappespand tager form